Posuvná a dvoukřídlá brána a plot Broumy

V měsíci říjnu jsme měli na starost komplexní řešení oplocení rodinného domu v Broumech. Součástí byla výroba a montáž:

  • Plotových dílců
  • Posuvné brány
  • Dvoukřídlové brány
  • Branky

K tomuto řešení kombinace dvou typů bran došlo na základě omezeného prostoru, který nedovoloval umístění dvou posuvných bran jak bylo původně požadováno. Plotové dílce i brány byly dodány s ochranými nátěry a na místě byly namontovány.