Nesená brána a branka na klíč Nučice

Demontáž stávající brány a branky. Výkopové práce včetně přívodního kabelu. Betonáž sloupků, montáž včetně dřevěné výplně.