Brány

Co nabízíme:

  • Vjezdové posuvné samonosné
  • Vjezdové posuvné na kolejnici
  • Vjezdové dvoukřídlové

Vjezdové posuvné samonosné

Dle druhu pohonu nabízíme variantu manuální a motorizovanou.

Výhodami jsou:

  • Netřeba zamykat bránu v případě motorizované verze, neboť motory jsou vybaveny dálkovým ovládáním a bezpečnostními čidly na sloupcích
  • Bezúdržbovost
  • Nezasahování do průjezdu brány při montáži

Vlastnosti

Samonosná posuvná brána kombinuje jak estetiku, bezpečnost, pevnost tak i jednoduchou montáž. Je třeba provést zemní práce pouze pro upevnění sloupků a podkladu pro řídící mechanismus a rozvody kabelů pro pohon a čidla. Jedná se o posuvné brány bez nutnosti instalace kolejnice. Jednoduše upravitelná pro potřeby stávající plochy (není třeba velkých zásahů do okolí).

Montáž

Montáž brány je rychlá a jednoduchá a provádí se na připravenou základovou desku. Zemní práce jsou omezeny na upevnění sloupků a řídícího mechanismu. Na rozdíl od posuvné brány na kolejnici není blokován průjezd (není třeba žádných zásahů do oblasti průjezdu). Nastavení západky lze vertikálně upravit, tak aby bylo dosaženo přesného vyrovnání zámku a západky (u manuální verze).

Příslušenství

Doplněno o veškeré příslušenství potřebné dle norem pro motorizované brány. Pro manuální verzi bezpečnostní zesílený zámek (nelze rozmontovat pokud je brána zavřená). Široká škála od manuální po motorizované verze, průjezdová šířka od 3 do 13 m.

Vjezdové posuvné na kolejnici

Podle pohonu opět dělíme na manuální a motorizované. Před namontováním brány je nutné provést zemní práce v průjezdu pro osazení pojezdové kolejnice. V rámci provozu je nutná její drobná údžba proti sněhu, ledu, kamínkům, listí atd., aby nedocházelo k závadám na posunu.

Vlastnosti

Zpravidla je montujeme tam, kde požadovaná šíře překračuje maximum brány samonosné a také při překročení maximální možné váhy (použití masivních ocelových výplní). Posuv brány je veden po kolejnici, která je přichycena na základovém betonu. Pohon je fixován v prostoru spodního vedení uvnitř objektu. Bezpečnost je zajištěna infrazávorami a majákem. Vybavit lze stejně jako ostatní vjezdové brány výplní v provedení plast, ocel nebo dřevo. Montáž se provádí do patek (před montáží brány je třeba provést zemní práce). Nastavení západky lze vertikálně upravit, tak aby bylo dosaženo přesného vyrovnání zámku a západky (u manuální verze).

Vjezdové dvoukřídlové

Použiváme tam, kde není prostor pro brány posuvné a u ozdobných a kovářských bran, kde by ta posuvná nepůsobila příliš esteticky a narušovala by celkový dojem oplocení objektu. Elektromechanická ramena jsou navržena tak, že zaručují co největší průjezdnou šířku. Jsou použitelná až do maximálního rozpětí 3 metrů u každého křídla. V zavřené poloze není třeba zamykat. Brána může být ovládána ručně nebo volitelně elektrickým pohonem. Při ovládání elektropohonem bránu ovládat dálkovým ovladačem nebo pulzním tlačítkem na zdi. Řídící jednotku křídlové brány lze nastavit tak, aby se brána automaticky zavřela po projetí vozidla. Motory mají taktéž bezpečnostní jištění.

Konstrukce

Nosný rám brány tvoří čtvercové a obdélníkové ocelové profily v povrchové úpravě dle přání zákazníka. Křídlová brána může být připevněna k ocelovému sloupku naší výroby nebo k jiné dostatečně pevné ocelové či zděné konstrukci. Výplň rámu brány dodáme dle přání zákazníka. Do křídla brány lze zabudovat vrátka.

Jakou bránu si vybrat?

Posuvná samonosná

Výhodou této brány je to, že je téměř bezúdržbová. Pojezdová kolejnice není zabudována do země a autem nepřejíždíte přes kolejnici. Nemusí se proto stavebně zasahovat do vozovky. Navíc můžete parkovat hned za bránou. Je u ní jednodušší a levnější stavební příprava, ale na druhou stranu je dražší její výroba. Nevýhodou je také to, že boční prostor pro odsunutí brány musí být o cca 1/3 větší než je samotný průjezd. Pro tyto brány se používají i silnější pohony.

Posuvná na kolejnici

Výhodou je, že boční prostor pro odsunutí brány stačí o délce samotného průjezdu. Je cenově přijatelnější s porovnáním se samonosnou bránou. Nevýhodou této brány je zabudovaná kolejnice. Jezdíme přes ni autem, a pokud kolejnice není čistá (listí, šišky, sníh), brána nebude jezdit. Hrana koleje v průjezdu také často koroduje.

Dvoukřídlová

Brána může být ovládána ručně nebo volitelně elektrickým pohonem. Stavební příprava je jednodušší a celkově se jedná o nejlevnější variantu. Nevýhodami je otevírání křídel jen do určitých stupňů, to, že prostor za bránou nesmí byt do svahu, že nelze parkovat hned za bránou a hmotnostní a rozměrové omezení křídla bran.