Renovace

Renovace a výměna vrat a bran

Spolu s klasickou zakázkovou výrobou nabízíme také mnohdy levnější a šetrnější variantu:

  • Renovace stávajících vrat, brány
  • Výměny sloupků, závěsného systému a renovace vrat, brány
  • Výměny vrat nebo brány a renovaci stávajících sloupků, závěsu

Proč renovace?

Vypadá vaše vjezdová brána nebo garážová vrata opotřebovaně? Pokud se vám zdá, že je stále provozuschopná, a chtěli byste ji vrátit do původního stavu, neváhejte se na nás obrátit. Dokážeme ji vrátit původní lesk a funkčnost.

Výhody

Výhodou této renovace je nižší cena oproti pořizovací ceně nové brány. Pokud je možné bránu nebo vrata opravit, platíte pouze za práci a potřebnou výměnu některých dílů (případně výplně, pohonů). Neplatíte tedy za materiál a další nutnou úpravu materiálů.

Průběh

Po předchozí kontrole stavu dochází k návrhu řešení a cenové kalkulaci. V případě potřeby dodáme nebo vyrobíme nové díly a příslušenství. Pokud je to možné, uvedeme vrata, bránu zpět do provozu:

  • broušením
  • svařováním
  • povrchovou úpravou
  • výměnou výplně
  • výměnou sloupků a systému vrat

Příklady za vše

Pro lepší ilustraci jsou níže některé provedené renovace a výměny vjezdových bran.