Schody

Důležitým aspektem pro výrobu schodů a zábradlí jsou požadavky norem pro daný typ, které musí splňovat. Na základě těchto požadavků se navrhuje schodiště a zábradlí podle prostorových možností. Dle použitého materiálu rozdělujeme schodiště na kovové, dřevěné (efekt buk, dub, jasan atd.) a kombinované (kovové nosníky, dřevěné stupně). V našich kapacitách jsou schody od jednoduchých nelomených až po půdní.

Typy nabízených schodišť:

  • Přímé
  • Lomené
  • Vřetenové
  • Točité
  • Obkladové

Konstrukce

Konstrukce je z ocelových nosníků, které jsou kotveny do podlahy, stropu a stěn. U točitého je vřeteno schodiště též pevně ukotveno v podlaze a stropu a k němu dále navařeny nosníky. Schodiště je vždy uloženo přes podložky, které zabraňují přenášení hluku do okolních konstrukcí. Všechny montážní spoje jsou svařovány. Ocelové části jsou opatřeny základním antikorozním nátěrem.

Stupně

Mohou být dřevěné, ocelové nebo dokonce skleněné či z kamene. Dřevěné stupně jsou ke konstrukci šroubovány, ocelové přivařeny a ostatní druhy přilepeny. Dřevěné stupně jsou také lakovány.


Zábradlí

Svařované z ocelových profilů různých průřezů, přivařené k nosné konstrukci. Madla zábradlí jsou ocelová, nerezová nebo dřevěná.

Vybírat můžete z:

  • Kovových
  • Dřevěných
  • Kombinovaných

Další rozdělení:

  • Interiérové
  • Venkovní (balkonové)

Náš sortiment tvoří i rozličná patra, plošiny, lávky, ohrádky a k nim náležící patřičné zábradlí.