Vrata

Dovolujeme si Vám představit naše variace vrat, které jsou součástí sortimentu.

  • Sekční
  • Rolovací
  • Výklopná
  • Jednokřídlová zateplená / nezateplená
  • Dvoukřídlová zateplená / nezateplená
  • Průmyslová

Vrata se instalují do pojezdových kolejnic nebo klasických pantů (dvoukřídlová, průmyslová). Všechny kovové části konstrukce vrat jsou pozinkované a jejich plášť je možné vždy barevně upravit. Zateplení zajišťuje polystyren případně polyuretanová pěna. K zabezpečení slouží obyčejně západka a zámek s vložkou, které jsou součástí dodávky. Vrata je možné osadit i elektrickým pohonem.

Jaká vrata si vybrat?

Sekční

Tato vrata jsou univerzální pro všechny stavební otvory, mají vysokou životnost, provozní spolehlivost a vynikající termoizolační vlastnosti. Montáží se nijak nezasahuje do rozměrů průjezdu a uvnitř garáže také nezabýrají žádný prostor, protože se otevírají pod strop. Pohon můžeme namontovat i dodatečně.

Rolovací

Výhodou je opět univerzálnost a to i z pohledu montáže. Vrata nijak nezasahují do průjezdu a dají se instalovat jak před, za, tak i přímo do vjezdového otvoru. Nevýhodou je vyšší hlučnost přičemž pohon není možné namontovat dodatečně. Rolovací vrata nejsou určena pro náročnější zatížení, a mají tak menší životnost, navíc je nutná častá údržba, aby se znečištěné lamely nepoškodily při navíjení.

Výklopná

Jedná se o velice univerzální a spolehlivá vrata s dlouhou životností. Není podřeba žádné nadpraží a pohon je možné dodat později. Přívětivá je i pořizovací cena. Při montáži do otvoru dochází k zúžení průjezdu a případně může vadit i vodící lišta.

Křídlová

Nadprůměrná provozní spolehlivost spolu s dlouhou životností jsou zásadní přednosti těchto vrat. Velkým plusem je příznivá cena a nenáročnost údržby. Oproti sekčním vratům však mají horší izolační vlastnosti, ale stále dostatečné. Při nedostatečném zajištění se může poškodit, případně ohrozit kolemjdoucí chodce či projíždějící auta. Nelze namontovat pokud je vjezd pod úrovní okolního terénu.

Průmyslová

Sekční průmyslová vrata mají minimální hlučnost a v objektu zabírají pouze místo pod stropem. Lze je otevírat šikmo či kolmo vzhůru, a proto lze využít celý prostor průmyslového objektu. Mají vinikající izolační vlastnosti, vysokou životnost i spolehlivost v provozu. Vrata mohou mít i dveře pro personál.