Vjezdové brány

Vyrábíme tyto varianty
 • Posuvné samonosné brány
  Tato brána kombinuje jak estetiku, bezpečnost, pevnost tak i jednoduchou montáž. V případě motorizované verze je instalace pohonu součástí montáže.
 • Posuvné brány na kolejnici
  Zpravidla je montujeme tam, kde požadovaná šíře překračuje maximum brány samonosné a také při překročení maximální možné váhy.
 • Dvoukřídlové brány
  Brána může být ovládána ručně nebo volitelně elektrickým pohonem. Stavební příprava je jednodušší a celkově se jedná o nejlevnější variantu.

Neváhejte napsat nebo zavolat.

Nabizíme širokou škálu provedení ve stanoveném termínu a za domluvenou cenu!

Specifikace jednotlivých typů

Výhody

 • Netřeba zamykat bránu v případě motorizované verze, neboť motory jsou vybaveny dálkovým ovládáním a bezpečnostními čidly na sloupcích
 • Bezúdržbovost
 • Nezasahování do průjezdu brány při montáži
 • Možnost parkovat hned za bránou

 

Nevýhody

Boční prostor pro odsunutí brány musí být o cca 1/3 větší než je samotný průjezd. Pro tyto brány se většinou používají silnější pohony, které jsou dražší.

Vlastnosti

Stavební příprava je jednodušší a i levnější, protože je třeba provést zemní práce pouze pro upevnění sloupků a podkladu pro řídící mechanismus a rozvody kabelů pro pohon a čidla. Jedná se o posuvné brány bez nutnosti instalace kolejnice. Jednoduše upravitelná pro potřeby stávající plochy (není třeba velkých zásahů do okolí).

Montáž

Montáž brány je rychlá a jednoduchá a provádí se na připravenou základovou desku. Zemní práce jsou omezeny na upevnění sloupků a řídícího mechanismu. Na rozdíl od posuvné brány na kolejnici není blokován průjezd (není třeba žádných zásahů do oblasti průjezdu). Nastavení západky lze vertikálně upravit, tak aby bylo dosaženo přesného vyrovnání zámku a západky (u manuální verze).

Příslušenství

Doplněno o veškeré příslušenství potřebné dle norem pro motorizované brány. Pro manuální verzi bezpečnostní zesílený zámek (nelze rozmontovat pokud je brána zavřená). Široká škála od manuální po motorizované verze, průjezdová šířka od 3 do 13 m.

Výhody

Boční prostor pro odsunutí brány stačí o délce samotného průjezdu. Je cenově přijatelnější s porovnáním se samonosnou bránou.

Nevýhody

Kolejnice této brány musí být zabudovaná. Jezdíme přes ni autem, a pokud kolejnice není čistá (listí, šišky, sníh), brána nebude jezdit. Hrana koleje v průjezdu také často koroduje.

Vlastnosti

Posuv brány je veden po kolejnici, která je přichycena na základovém betonu. Pohon je fixován v prostoru spodního vedení uvnitř objektu. Bezpečnost je zajištěna infrazávorami a majákem. Vybavit lze stejně jako ostatní vjezdové brány výplní v provedení plast, ocel nebo dřevo. Montáž se provádí do patek (před montáží brány je třeba provést zemní práce). Nastavení západky lze vertikálně upravit, tak aby bylo dosaženo přesného vyrovnání zámku a západky (u manuální verze).

Výhody

Jednoduchá stavební příprava a celkově nejlevnější a stále nejrozšířenejší varianta.

Nevýhody

Křídla brány se otevírají jen do určitých stupňů. Prostor za bránou nesmí byt do svahu, nelze parkovat hned za bránou a křídla bran mají jak hmotnostní tak i rozměrové omezení.

Konstrukce

Nosný rám brány tvoří čtvercové a obdélníkové ocelové profily v povrchové úpravě dle přání zákazníka. Křídlová brána může být připevněna k ocelovému sloupku naší výroby nebo k jiné dostatečně pevné ocelové či zděné konstrukci. Výplň rámu brány dodáme dle přání zákazníka. Do křídla brány lze zabudovat vrátka.

Výplně

Při použití dřevěných a plastových výplní obvykle montujeme vodorovné či svislé nosníky ukotvené do kovových nebo zděných sloupků. Na nosníky je pak přichycena výplň pomocí šroubů Texx.

Kovové výplně montujeme do rámů z profilů jekl. Podle typu je výplň do profilu buď přivařená, nebo vsazená do pomocných rámečků kvůli tepelné roztažnosti při žárovém zinkování.

Realizace jednotlivých typů

Samonosná brána
Brána na kolejnici
Dvoukřídlová brána
Průmyslová brána
Reference brány

Shopping cart

No products in the cart.